आरटीई ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची दुसरी फेरी सुरु

नेशन न्यूज मराठी टीम.

कल्याण – कल्याण डॉबिवली महानगरपालिका, शिक्षण विभाग, बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षणाचा अधिकार आधिनियम २०০९ व नियम २०११ अनुसार वंचित व दुर्बल घटकांसाठी आरक्षित २५% जागांवर प्रवेश आरटीई ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेची दुसरी फेरी सुरु झाली आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ मधील कलम १२ (१) (सी) नुसार खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित (अल्पसंख्याक वगळून) शाळांमध्ये शाळांनी निश्चित केलेल्या प्रवेशस्तर वर्गात बालकांसाठी २५ टक्के प्रवेश राखीव ठेवण्यात आलेले आहेत.

सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षाकरिता ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रीया राबविण्यात येत असून दुस-या प्रवेश प्रक्रीयेची सुरुवात फेरीमधील प्रतिक्षा यादीतील निवड झालेल्या बालकांच्या दिनांक १९ मे  पासून सुरु असून प्रवेश निश्चितीसाठी अॅलोटमेंट लेटर व आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी प्रक्रीयेकरिता दि.  २७ मे पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. परंतु आता प्रतिक्षायादीतील बालकांच्या प्रवेश निश्चिती प्रक्रीयेसाठी दिनांक ३ जून पर्यत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

प्रतिक्षा यादीतील निवड झालेल्या बालकांच्या पालकांनी महाराष्ट्र शासन शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या www.student. maharashtra.gov.in/adm portal/Users/rteindex या RTE  PORTAL वर त्यांच्या लॉगीनमध्ये अॅलोटमेंट लेटरची प्रिंट काढावी. या अॅलोटमेंट लेटर व प्रवेश प्रक्रीयेकरिता आवश्यक कागदपत्रे मुळ प्रतींसह छायांकित प्रतींचा दोन संच घेऊन पडताळणी केंद्रावर उपस्थित राहून पड़ताळणी समितीकडून दिनांक ३ जून पर्यंत मुदतीत कागदपत्रांची तपासणी करुन आपल्या बालकांचा प्रवेश निश्चित करावा असे आवाहन कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाचे प्रशासन अधिकारी आर. टी. जगदाळे यांनी केले आहे.

Share via

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2020 Nation News Marathi | All Rights Reserved | Designed By - Way For Web