सीआरपीएफ मध्ये विविध पदांची भरती

१. पदाचे नाव : इन्स्पेक्टर (डायटिशियन) – १

शैक्षणिक पात्रता : न्युट्रीशन या विषयासह बीएससी (होम सायन्स / होम इकोनॉमिक्स), डिप्लोमा इन डायटेटिक्स किंवा होम सायन्स मध्ये पदव्युत्तर पदवी

वयोमर्यादा : ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी वय वर्षे ३० पेक्षा कमी असावे.

२. पदाचे नाव : सब इन्स्‍पेक्टर (स्टाफ नर्स) – १७५

शैक्षणिक पात्रता : बारावी पास, जनरल नर्सिंग आणि मिडवाईफरीचा साडेतीन वर्षांचा डिप्लोमा, सेंट्रल किंवा स्टेट नर्सिंग कौन्सिलकडे नर्स म्हणून नोंद

वयोमर्यादा : ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी वय वर्षे ३० पेक्षा कमी असावे.

३. पदाचे नाव : सब इन्सपेक्टर (रेडियोग्राफर) – ८

शैक्षणिक पात्रता : विज्ञान विषयासह १२ वी आणि रेडियो डायग्नोसिस मध्ये २ वर्षांची पदविका किंवा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

वयोमर्यादा : ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी वय वर्षे ३० पेक्षा कमी असावे.

४. पदाचे नाव : असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर (फार्मासिस्ट) – ८४

शैक्षणिक पात्रता : बारावी पास, फार्मसीमध्ये २ वर्षांची पदविका आणि फार्मासिस्ट म्हणून नोंदणी.

वयोमर्यादा : ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी वय वर्षे २०-२५ दरम्यान असावे.

५. पदाचे नाव : असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर (फिजियोथेरपिस्ट) – ५

शैक्षणिक पात्रता : फिजियोथेरपीमध्ये पदवी किंवा 3 वर्षांची पदविका

वयोमर्यादा : १ ऑगस्ट २०२० रोजी वय वर्षे २०-२५ दरम्यान असावे.

६. पदाचे नाव : असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर (डेन्टल टेक्निशियन) – ४

शैक्षणिक पात्रता : २ वर्षांचा डेन्टल हायजिनिस्ट अभ्यासक्रम

वयोमर्यादा : १ आँगस्ट २०२० रोजी वय वर्षे २०-२५ दरम्यान असावे.

७. पदाचे नाव : असिस्टंट सब इन्स्पेक्टर (लॅबोरेटरी टेक्निशियन) – ६४

शैक्षणिक पात्रता : मेडिकल लॅबोरेटरी टेक्नॉलॉजीमध्ये पदविका किंवा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

वयोमर्यादा : १ ऑगस्ट २०२० रोजी वय वर्षे २०-२५ दरम्यान असावे.

८. पदाचे नाव : असिस्टंट सब इन्सपेक्टर/इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी टेक्निशियन – १

शैक्षणिक पात्रता : इलेक्ट्रो कार्डिओग्राफी टेक्नॉलॉजीमध्ये प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

वयोमर्यादा : १ ऑगस्ट २०२० रोजी वय वर्षे २०-२५ दरम्यान असावे.

९. पदाचे नाव : हेड कॉन्स्टेबल (फिजियोथेरपी असिस्टंट/नर्सिंग असिस्टंट/मेडिक) – ८८

शैक्षणिक पात्रता : बारावी पास, फिजियोथेरपीमध्ये २ वर्षांची पदविका किंवा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आणि अनुभव

वयोमर्यादा : ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी वय वर्षे १८-२५ दरम्यान असावे.

१०. पदाचे नाव : हेड कॉन्स्टेबल (एएनएम/मिडवाईफ) – ३

शैक्षणिक पात्रता : बारावी पास, ऑक्झिलरी नर्स मिडवाईफरी मध्ये २ वर्षांची पदविका आणि अनुभव

वयोमर्यादा : ३१ आँगस्ट २०२० रोजी वय वर्षे १८-२५ दरम्यान असावे.

११. पदाचे नाव : हेड कॉन्स्टेबल (डायलिसिस टेक्निशियन) – ८

शैक्षणिक पात्रता : बारावी पास, डायलिसिस टेक्निक्समध्ये २ वर्षांची पदविका आणि अनुभव

वयोमर्यादा : ३१ आँगस्ट २०२० रोजी वय वर्षे १८-२५ दरम्यान असावे.

१२. पदाचे नाव : हेड कॉन्स्टेबल (ज्युनियर एक्स रे असिस्टंट) – ८४

शैक्षणिक पात्रता : रेडियो डायग्नोसिसमध्ये २ वर्षांची पदविका किंवा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

वयोमर्यादा : १ ऑगस्ट २०२० रोजी वय वर्षे २०-२५ दरम्यान असावे.

१३. पदाचे नाव : हेड कॉन्स्टेबल (लॅबोरेटरी असिस्टंट) – ५

शैक्षणिक पात्रता : दहावी, लॅबोरेटरी असिस्टंट प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम

वयोमर्यादा : १ ऑगस्ट २०२० रोजी वय वर्षे २०-२५ दरम्यान असावे.

१४. पदाचे नाव : हेड कॉन्स्टेबल (इलेक्ट्रिशियन) – १

शैक्षणिक पात्रता : इलेक्ट्रिशियन ट्रेड पदविका

वयोमर्यादा : १ ऑगस्ट २०२० रोजी वय वर्षे २०-२५ दरम्यान असावे.

१५. पदाचे नाव : हेड कॉन्स्टेबल (स्टिवर्ड) – ३

शैक्षणिक पात्रता :  १० वी पास, फुड अँड बेवरेज सर्विसेसमध्ये पदविका

वयोमर्यादा : १ आँगस्ट २०२० रोजी वय वर्षे १८-२३ दरम्यान असावे.

१६. पदाचे नाव : कॉन्स्टेबल (मसाल्ची) – ४

शैक्षणिक पात्रता : १० वी पास आणि अनुभव

वयोमर्यादा : १ ऑगस्ट २०२० रोजी वय वर्षे १८-२३ दरम्यान असावे.

१७. पदाचे नाव : कॉन्स्टेबल (कुक) – ११६

शैक्षणिक पात्रता : १० वी पास आणि अनुभव

वयोमर्यादा : १ ऑगस्ट २०२० रोजी वय वर्षे १८-२३ दरम्यान असावे.

१८. पदाचे नाव : कॉन्स्टेबल (सफाई कर्मचारी) – १२१

शैक्षणिक पात्रता : १० वी पास आणि इंग्रजी, हिंदी किंवा स्थानिक भाषेचे ज्ञान

वयोमर्यादा : १ ऑगस्ट २०२० रोजी वय वर्षे १८-२३ दरम्यान असावे.

१९. पदाचे नाव : कॉन्स्टेबल (धोबी/वॉशरमॅन) – ५

शैक्षणिक पात्रता : १० वी पास आणि अनुभव

वयोमर्यादा : १ ऑगस्ट २०२० रोजी वय वर्षे १८-२३ दरम्यान असावे.

२०. पदाचे नाव : कॉन्स्टेबल (डब्ल्यु/सी) – ३

शैक्षणिक पात्रता : १० वी पास आणि संबंधित विषयात तज्ञ

वयोमर्यादा : १ ऑगस्ट २०२० रोजी वय वर्षे १८-२३ दरम्यान असावे.

२१. पदाचे नाव : कॉन्स्टेबल (टेबल बॉय) – १

शैक्षणिक पात्रता : १० वी पास आणि अनुभव

वयोमर्यादा : १ ऑगस्ट २०२० रोजी वय वर्षे १८-२३ दरम्यान असावे.

२२. पदाचे नाव : हेड कॉन्स्टेबल (वेटर्नरी) – ३

शैक्षणिक पात्रता : वेटर्नरी थेरप्युटिक किंवा लाईव्ह स्टॉक मॅनेजमेंटमध्ये प्रमाणपत्र, पदविका किंवा पदवी अभ्यासक्रम आणि अनुभव

वयोमर्यादा : ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी वय वर्षे १८-२५ दरम्यान असावे.

२३. पदाचे नाव : हेड कॉन्स्टेबल (लॅब टेक्निशियन) – १

शैक्षणिक पात्रता : वेटर्नरी लॅब टेक्निशियनमध्ये २ वर्षांची पदविका किंवा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम आणि अनुभव

वयोमर्यादा : ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी वय वर्षे १८-२५ दरम्यान असावे.

२४. पदाचे नाव : हेड कॉन्स्टेबल (रेडियोग्राफर) – १

शैक्षणिक पात्रता : वेटर्नरी रेडियोग्राफी मध्ये पदवी किंवा पदविका आणि अनुभव

वयोमर्यादा : ३१ ऑगस्ट २०२० रोजी वय वर्षे १८-२५ दरम्यान असावे.

अर्ज करण्याची अंतिम तारीख : ३१ ऑगस्ट २०२०

अधिक माहितीसाठी https://bit.ly/3aqFpyQ

अर्ज पाठविण्यासाठीचा पत्ता : डीआयजीपी, ग्रुप सेंटर, सीआरपीएफ, भोपाळ, व्हिलेज बंग्रेशिया, तालुक-हुजूर, जिल्हा भोपाळ, मध्यप्रदेश. ४६२०४५

Share via

© 2020 Nation News Marathi | All Rights Reserved | Designed By - Way For Web