हातमाग व वस्त्रोद्योग तंत्रविज्ञान पदविका प्रवेश

नागपूर – केंद्र शासनाच्या भारतीय हातमाग तंत्रविज्ञान संस्थेतील सन 2020-21 या शैक्षणिक सत्राकरिता तीन वर्षीय हातमाग व वस्त्रोद्योग तंत्रविज्ञान पदविका अभ्यासक्रमाच्या प्रथम सत्राकरिता महाराष्ट्र राज्यातून इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॅन्डलूम टेक्नॉलाजी, बरगढ (ओडिशा) करीता व 13 वेंकटगिरी करीता 2 जागेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवारांची निवड करण्यातकरीता प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग, नागपूर यांचेमार्फत विहित नमुन्यात 6 ऑगस्ट, 2020 पर्यंत प्रवेश अर्ज करण्यास मुद्दतवाढ देण्यात आली आहे.प्रवेश अर्जाचा नमुना व अधिक माहिती वस्त्रोद्योग आयुक्तालयाच्या www.dirtexmah.gov.in वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. विदर्भातील पात्र विद्यार्थ्यांनी प्रवेश अर्जाचा नमुना व अधिक माहितीकरिता प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग, प्रशासकीय इमारत क्रमांक 2, आठवा माळा, सिव्हील लाईन्स, नागपूर. दूरध्वनी क्रमांक (0712) 2537927 वर संपर्क साधण्याचे आवाहन प्रादेशिक उपआयुक्त वस्त्रोद्योग स.ल. भोसले यांनी केले आहे

Share via

© 2020 Nation News Marathi | All Rights Reserved | Designed By - Way For Web