ठाणे महानगरपालिकेमध्ये विविध पदांची भरती

१. पदाचे नाव : आरोग्य निरीक्षक – ५० जागा
शैक्षणिक पात्रता : १२ वी उत्तीर्ण, आरोग्य निरीक्षक/ स्वच्छता निरीक्षक पदविका उत्तीर्ण आणि अनुभव

२. पदाचे नाव : सिस्टर इनचार्ज – १५० जागा
शैक्षणिक पात्रता : विज्ञान शाखेतून १२ वी उत्तीर्ण, महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिल ची नर्सिंग व मिडवाईफरी पदविका, महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिल ची नोंदणी आणि अनुभव

३. पदाचे नाव : परिचारीका (जी.एन.एम) – १९५ जागा
शैक्षणिक पात्रता : विज्ञान शाखेतून १२ वी उत्तीर्ण, महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिल ची नर्सिंग व मिडवाईफरी पदविका, महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिल ची नोंदणी

४. पदाचे नाव : प्रसाविका (ए.एन.एम) – ११० जागा
शैक्षणिक पात्रता : १० वी उत्तीर्ण, ए.एन.एम अभ्यासक्रम पूर्ण, महाराष्ट्र नर्सिंग कौन्सिल ची नोंदणी

५. पदाचे नाव : औषध निर्माण अधिकारी – २९ जागा
शैक्षणिक पात्रता : विज्ञान शाखेसह १० वी उत्तीर्ण, डी. फार्म आणि अनुभव

६. पदाचे नाव : प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ – ६९ जागा
शैक्षणिक पात्रता : रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र किंवा सूक्ष्मजीवशास्त्र विषयातील पदवी, डी.एम.एल.टी उत्तीर्ण आणि अनुभव

७. पदाचे नाव : सहाय्यक प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ – ५० जागा
शैक्षणिक पात्रता : विज्ञान विषयातील पदवी आणि डी.एम.एल.टी उत्तीर्ण

८. पदाचे नाव : ई.सी.जी. ऑपरेटर – ३० जागा
शैक्षणिक पात्रता : विज्ञान शाखेतील भौतिकशास्त्र विषयासह पदवी, हृदयस्पंदन आलेख तंत्रज्ञ प्रशिक्षण पूर्ण आणि अनुभव

९. पदाचे नाव : आया – १०६ जागा
शैक्षणिक पात्रता : ७ वी पास

१०. पदाचे नाव : वॉर्डबॉय/परिचर – २०० जागा
शैक्षणिक पात्रता : १० वी, १२ वी उत्तीर्ण

११. पदाचे नाव : डेटा एन्ट्री ऑपरेटर – ४६ जागा
शैक्षणिक पात्रता : वाणिज्य किंवा कला शाखेतील पदवी, संगणकाचे ज्ञान, इंग्रजी व मराठी टायपिंगचे ज्ञान

मुलाखतीचा दिनांक : पद क्रमांक ३ व ४ साठी २६ मे सकाळी १० वाजता
पद क्रमांक २, ५ व ६ साठी २७ मे सकाळी १० वाजता
पद क्रमांक १० साठी २८ मे सकाळी १० वाजता
पद क्रमांक १, ७ व ११ साठी २९ मे सकाळी १० वाजता
पद क्रमांक ८ व ९ साठी ३० मे सकाळी १० वाजता

वयोमर्यादा : जाहिरातीच्या दिनांकास वय वर्षे ३८ पेक्षा जास्त नसावे. (मागासवर्गीय उमदेवारांना सवलत)

अधिक माहितीसाठी : https://bit.ly/2Xsue2h

प्रत्यक्ष मुलाखतीकरिता पत्ता : ठाणे महानगरपालिकेचे मुख्यालय, महापालिका भवन, सरसेनानी जनरल अरुणकुमार वैद्य मार्ग, चंदनवाडी पांचपाखाडी ठाणे, (प.) ४००६०२.

Share via

© 2020 Nation News Marathi | All Rights Reserved | Designed By - Way For Web