खरीप हंगामात किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) द्वारे बँकांनी पीक कर्ज वाटप करण्याचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांचे आवाहन

प्रतिनिधी.

बीड – कोरोना संसर्गाचे पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीयकृत, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी व ग्रामीण बँकांनी शाखांमध्ये शेतकऱ्यांची गर्दी होऊ नये यासाठी खरीप हंगाम सन 2020-21 करिता पीक कर्ज वाटप करताना बँकांनी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) द्वारेच पीक कर्ज वाटप करावे असे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांनी निर्देश दिले आहेत. याबाबत खरीप पिक कर्जवाटप लक्षांक पूततेसंदर्भात बँकांनी करावयाच्या उपाययोजना बाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड येथे आढावा बैठक संपन्न झाली होती यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी खालील प्रमाणे सूचना दिल्या आहेत असे जिल्हा उपनिबंधक (सहकारी संस्था ) शिवाजी बडे यांनी सांगितले आहे.

पीक कर्ज चे वाटप संबंधित गावात जाऊन करावे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कर्जवाटपाबाबत संबंधित सेवा सहकारी संस्थेच्या गट सचिवांनी दररोज पीक कर्ज मागणी अर्ज शेतकऱ्यांकडून गोळा करून बँक शाखेत दाखल करावेत. बँकेने दिलेले शेतकऱ्यांचे किसान क्रेडिट कार्ड शेतकऱ्यांना दुसऱ्या दिवशी गावात जाऊन जागेवर वाटप करावे.सर्व बँकांनी पीक कर्जवाटपाचे गाव निहाय वेळापत्रक तयार करून या कार्यालयास सादर करावे. सदर वेळापत्रकास जाहीर प्रसिद्धी द्यावी. मेळाव्याचा कार्यक्रम 18 मे 2020 पासून सुरु करावा. संबंधित गावात सदर वेळापत्रकास पुरेशी प्रसिद्धी द्यावी. सदर पीक कर्ज मेळाव्यात सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन,मास्क लावणे ,सॅनिटीझरचा वापर या गोष्टींचे कागदपत्रे हाताळताना बारकाईने पालन करावे.

विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेच्या गटसचिवांनी त्यांच्या कर्जदारांच्या याद्या गावनिहाय दररोज संबंधित जि. म.स बँक शाखेला द्याव्यात. तसेच, शेतकऱ्यांना मागणीनुसार वेळेवर नाहरकत दाखला देण्यात यावा.तसेच, जुन्या पीक कर्ज थकबाकीदारांच्या याद्या सर्व संबंधित बँकांनी तात्काळ उपलब्ध करून द्याव्या.तसेच, सर्व सचिवांच्या सह्यांचे नमुने सर्व संबंधित बँकांना तात्काळ उपलब्ध करून द्यावे.पीक कर्ज मागणी अर्ज भरून घेताना 10 पानाच्या चेक बुकची मागणी घ्यावी. प्रत्येक शेतकऱ्यास या चेक बुकसह पोस्टाने घरपोच किसान क्रेडिट कार्ड(ATM) कार्ड द्यावे. कोणत्याही परिस्थितीत बँकेच्या शाखेत शेतकऱ्यांना यावे लागू नये याची खात्री करावी.

सर्व बँकांनी पीक कर्ज वाटप फक्त किसान क्रेडिट कार्ड द्वारेच करावे असा शासनाचा आदेश आहे. किसान क्रेडिट कार्ड शिवाय कर्ज वाटप केल्यास बँकांना शासनामार्फत दिल्या जाणाऱ्या व्याज सवलतीचा फायदा मिळणार नाही. पीक कर्जाची रक्कम बँकेच्या शाखेतून काढता येणार नाही. ती ग्राहक सेवा केंद्र,ATM द्वारेच काढावी लागेल अशा प्रकारच्या सूचनांचे बॅनर प्रत्येक शाखेत लावावेत. तसेच वरील सूचनांचा शिक्का कर्ज मागणी अर्जावर मारावा. कोणीही शेतकरी रक्कम काढण्यासाठी बँक शाखेत येणार नाही नाही याची काळजी घ्यावी. जर शेतकरी बँकेत आल्यास त्यांना कॅशमध्ये रक्कम देऊ नये.

कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी बँकांनी सर्व व्यवहार ग्राहक सेवा केंद्रामार्फत करावेत. ग्राहक सेवा केंद्राची सर्वसमावेशक यादी सर्व बँकांच्या शाखा तसेच गावातील प्रमुख ठिकाणी लावण्यात यावी. सदर यादीत गावाचे नाव, तालुक्याचे नाव, ऑपरेटर चे नाव ,मोबाईल क्रमांक व ग्राहक सेवा केंद्राचा पत्ता नमूद करावा. वरील नमुन्यात केंद्राची यादी All Banks Manager या व्हाट्सअप्प ग्रुप वर टाकावी. जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी यांनी ग्राहक सेवा केंद्राची एकत्रित यादी तयार करून सादर करावी. सदर यादीत संबंधित ग्राहक सेवा केंद्राशी कोणती गावे हे जोडली आहेत त्यांची नावे नमूद करावीत. पिक कर्ज मेळाव्यास तलाठी, ग्रामसेवक, कृषीसहायक, गावचे सरपंच व पोलिस पाटील यांना बोलवण्यात यावे सदरचा मेळावा बैठक विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थेच्या कार्यालयात, ग्रामपंचायत मध्ये घेण्यात यावी. या बैठकीत कर्ज मागणी अर्जाचे वितरण, कर्ज मागणी अर्ज स्वीकारणे ही कामे करावीत.ज्या शेतकऱ्यांनी बँकेकडे यापूर्वी केवायसी दिली असेल त्यांच्याकडून पुन्हा कागदपत्रे घेऊ नयेत जर बँकेच्या नियमाप्रमाणे मुदत संपली असेल तरच नव्याने कागदपत्रे घ्यावीत शेतकऱ्यांना पिक कर्ज घेण्यासाठी बँकेत न बोलावता बँक अधिकाऱ्यांनी गावागावात जाऊन कर्ज वितरण करावे ज्यामुळे बँक शाखेत गर्दी होणार नाही व कोरोना संसर्गात आळा बसेल.

सद्यस्थितीत कोरोनाच्या संसर्गाचे प्रादुर्भावामुळे CSC सेंटर्स बंद आहेत त्यामुळे शेतकऱ्यांना महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना 2019 च्या यादीत नाव असतानाही ही आधार प्रमाणीकरण करता येत नाही. याबाबतीत नजीकच्या काळात शासन निर्णय झाल्यास त्यानुसार यादीतील शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप करावे अन्यथा थोड्या दिवसात आधार प्रमाणीकरणासाठी कोरोना संसर्गाचे उपाययोजनांचे पालन करून आपले सरकार सेवा केंद्र शेतकऱ्यांसाठी सुरु करण्यास परवानगी देण्यात येईल येईल.जिल्ह्यातील सर्व विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांनी दिवसभरात केलेल्या कर्ज वाटपाची यादी गाव निहाय तयार करून त्यांचा फोटो बँकेच्या शाखा व्यवस्थापकाकडे पाठवावा. बँक शाखा व्यवस्थापकांनी गाव निहाय ,तालुका न्याय ही यादी गुगल ड्राईव्ह शेअर करावी. सदर माहिती सुरक्षित ठेवण्यासाठी संबंधितांनी पासवर्ड तयार करावा जेणेकरून त्यांनाच ती माहिती वगळता येईल. तसेच, ज्या बँकांना गावे वाटून दिली नाहीत त्या या सर्व बँकांनाही गुगल ड्राईव्हवर गाव निहाय, तालुकानिहाय फोल्डर्स मध्ये गाव निहाय कर्ज वाटपाची यादी दरोज गूगल ड्राइव्हर टाकावी. सदरील ड्राईव्ह सर्व बँकांना पाहण्यासाठी उपलब्ध असावी. सदरील व्यवस्थेची जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी यांनी खात्री करावी.

बीड जिल्ह्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश व करणा चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्याच्या अटी व शर्ती चे( सामाजिक अंतर राखणे, सॅनिटीझर वापर व इतर सर्व अनुषंगिक उपाय योजना) काटेकोरपणे पालन करण्यात येऊन बॅंकांनी त्यांना दिलेला खरीप पीक कर्ज वाटपाचा लक्षांक विहित मुदतीत साध्य करणे आवश्यक आहे. शाखानिहाय खरीप पीक कर्ज वाटपाचा लक्षांक व पूर्तता याबाबतचा विहित नमुन्यातील साप्ताहिक अहवाल जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी व जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था बीड यांचे मार्फत या कार्यालयात सादर करावा.

Share via

© 2020 Nation News Marathi | All Rights Reserved | Designed By - Way For Web